Ορθοπεδική Κλινική

  • Διευθυντής: 2421351862
  • Ιατροί: 2421351861, 2421351858, 2421351859
  • Προϊσταμένη: 2421351863
  • Νοσηλευτές: 2421351855, 2421351857
  • med.orthopediki@ghv.gr
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
2. ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
3. ΝΟΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ
4. ΚΑΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' ΕΣΥ
5. ΜΠΑΔΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΣΥ

Η Ορθοπεδική Κλινική βρίσκεται στον 5ο όροφο της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου.