ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

Διεύθυνση
  • Νικοτσάρα 20, Τ.Κ. 38222, Βόλος
Τηλέφωνα
  • +30 24213-50500, 501
email address
Επικοινωνία: Γραμματεία ΚΨΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μιχάλης Δικαιάκος – Ψυχίατρος-Διευθυντής


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Κ.Ψ.Υ. Βόλου είναι Ν.Π.Δ.Δ. και ανήκει στο Γ.Ν. Βόλου. Ιδρύθηκε με βάση τον νόμο 815/84 ΕΟΚ και στοίχισε 116.522.625 δρχ. Η λειτουργία του κέντρου άρχισε στις 26/10/1988 (ΦΕΚ777/26-10-88). Αποτελεί κέντρο παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας αστικού τύπου.

Σκοπός λειτουργίας
Σκοπός λειτουργίας του Κ.Ψ.Υ. Βόλου είναι η ψυχοκοινωνική μέριμνα και συμβουλευτική παρέμβαση στην κοινότητα καθώς και δράσεις που στοχεύουν στην πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη των ατόμων με ψυχικές διαταραχές.

Το Κ.Ψ.Υ. ανήκει στο Ε.Σ.Υ. και προσφέρει:
• Ψυχιατρική, Ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη σε άτομα κάθε ηλικίας (παιδιά, εφήβους, ενήλικες κ.λ.π.) σε ζευγάρια και οικογένειες.
• Συμβουλευτική βοήθεια σε ζευγάρια, παιδιά και γονείς.
• Άμεση βοήθεια σε επείγοντα ψυχιατρικά προβλήματα στο σπίτι ή στο Κέντρο για έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους.
• Κοινωνική και Επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με ψυχικές διαταραχές.
• Ενημέρωση των κατοίκων των Δήμων Βόλου και Ν. Ιωνίας και των φορέων για θέματα που αφορούν την Ψυχική Υγεία, με στόχο την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών.
• Διασυνδετική με υπηρεσίες και σχολεία της περιοχής για την κατάρτιση προγραμμάτων κοινοτικής παρέμβασης.
• Στο πλαίσιο της παρέμβασης στην κοινότητα ανήκουν και οι εξής ομάδες που γίνονται από το ιατρικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου:
         o Ομάδα κοινωνικής αποκατάστασης χρόνιων ψυχωσικών.
         o Ομάδα αποκατάστασης λαρυγγεκτομημένων.
• Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αποτελεί φορέα για την πρακτική άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών.
• Αποτελεί επίσης φορέα για την πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών τμημάτων Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας.