Ημερομηνία12/06/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΙΡΕΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ) ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ανακοίνωση διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη ενός (1) αιρετού εκπροσώπου του λοιπού προσωπικού (πλην ιατρών) στο ΔΣ του Νοσοκομείου

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ημερομηνία31/05/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟY ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4990/2022

Απόφαση ορισμού υπεύθυνου παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών για το ΓΝ Βόλου στα πλαίσια του Νόμου 4990/2022

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΠΑ

Το email στο οποίο θα υποβάλλονται οι αναφορές είναι το managnostaki.yppa@ghv.gr


Ημερομηνία09/04/2024

ΑΦΙΣΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αφίσα και Φυλλάδιο για τα Δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Δείτε τα σχετικά αρχεία επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους:

ΑΦΙΣΑ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ


Ημερομηνία06/03/2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προκήρυξη για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ - Ορθή Επανάληψη

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Ημερομηνία28/02/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία του Γ.Ν. Βόλου “Αχιλλοπούλειο” με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΑΠΥ


Ημερομηνία23/02/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ (ΩΡΛ) ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία του Γ.Ν. Βόλου “Αχιλλοπούλειο” με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας (ΩΡΛ) με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΡΛ


Ημερομηνία12/01/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ


Ημερομηνία10/11/2023

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛ. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΜ.Β ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ


Ημερομηνία03/11/2023

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛ. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΜ.Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ


Ημερομηνία30/10/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ”

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ημερομηνία27/10/2023

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ)

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛ. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΜ.Β ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ


Ημερομηνία26/09/2023

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΚ 2023-2024 ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ” ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ 2023-24

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΚ 2023-2024


Ημερομηνία13/09/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Ημερομηνία13/09/2023

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Β’ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Β’ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ

Δείτε τα σχετικά αρχεία επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΜ Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΜ Β ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ


Ημερομηνία05/09/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 05-09-2023 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 05-09-2023 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ


Ημερομηνία31/08/2023

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Π. ΣΤΟ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Π. ΣΤΟ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Π. ΓΝ ΒΟΛΟΥ


Ημερομηνία16/08/2023

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΚ 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ” – ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΚ 2023-2024


Ημερομηνία28/07/2023

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022


Ημερομηνία25/08/2022

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021


Ημερομηνία09/08/2022

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ


Ημερομηνία12/06/2022

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


Ημερομηνία01/09/2021

Ενίσχυση του Γ.Ν. Βόλου – «Αχιλλοπούλειο» με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ.Ν. Βόλου – «Αχιλλοπούλειο» με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με Κωδικό ΟΠΣ 5070510 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΣΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΝΒ


Ημερομηνία18/12/2020

Συνοπτικός Οδηγός – Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης (Brief Guide – Digital Birth Registration)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Δείτε τους σχετικούς οδηγούς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (σε Ελληνικά και Αγγλικά) επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Συνοπτικός Οδηγός – Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης
Brief Guide-Digital Birth Registration