Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Tο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, βάσει του άρθρου 60, με τον Ν.4368/2016(ΦΕΚ Α21/21-2-2016), μετονομάστηκε σε “Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας” (ΓΠΔ) και λειτουργεί με την ίδια φιλοσοφία, βασικές αρχές και αρμοδιότητες, με το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, ενώ υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου.

Σκοπός & Στόχοι

Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας έχουν σκοπό την εξασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της υγείας τους μέσα από διαδικασίες που εξασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Ο καλά ενημερωμένος ασθενής είναι σε θέση να επικοινωνήσει καλύτερα με γιατρούς, νοσηλευτικό, τεχνολογικό και διοικητικό προσωπικό, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αποτελεσματικότερη περίθαλψή του.
Στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και συνοδοί ασθενών, οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωσή τους για θέματα του Νοσοκομείου, να υποβάλουν προτάσεις ή καταγγελίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας και κυρίως να προστατεύονται κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στο βασικό ανθρώπινο αγαθό της υγείας.
Όλες οι δράσεις του Γραφείου στοχεύουν να συμβάλλουν στην διευθέτηση υποθέσεων που απορρέουν από την άσκηση του δικαιώματος του Πολίτη για την υγεία του, αποσκοπώντας στην εξομάλυνση και εξάλειψη, ει δυνατόν, δυσλειτουργιών, που παρεμποδίζουν την εξυπηρέτηση του Πολίτη και κατ’ επέκταση και το έργο των εργαζομένων στον Υγειονομικό Τομέα, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.
Το Γραφείο είναι αυτοτελές και υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή.

Βασικές αρχές λειτουργίας

Το πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου διέπεται από πλέγμα διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προάσπιση των Δικαιωμάτων των Πολιτών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν στην κατοχύρωση και Προστασία των Δικαιωμάτων των Ασθενών, όπως:
• Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α21/21-2-2016)
• Ν. 2071/92 (Α΄123/14.07.1992),Άρθρα 47 & 94-100
• Ν. 2716/99 (Α΄96/17.05.1999), Άρθρα 1&2
• Ν. 2519/97 (Α΄165/21.08.1997), Άρθρο 1
• Ν.2619/98 (Α΄132/19.06.1998), Άρθρο 1
• Ν.3418/05 (Α΄287/28.11.2005)
• Π.Δ.216/01 (Α΄167/25.07.2001)

Αρμοδιότητες Γραφείου

Το Γραφείο είναι αρμόδιο για:
• την καθοδήγηση του πολίτη σε θέματα των τομέων Υγείας.
• την σωστή ενημέρωση του πολίτη για τα δικαιώματά του.
• την ενημέρωση του πολίτη για τις ενέργειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση των υποθέσεών του.
• την κατεύθυνση του πολίτη στις αρμόδιες για τις υποθέσεις του υπηρεσίες.
• την υποβολή προτάσεων για την βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και την απλούστευση των διαδικασιών τους.
• την συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και η παραπομπή τους για εξέταση στα αρμόδια όργανα.
• την σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων σε ετήσια βάση και η υποβολή στοιχείων της λειτουργίας του προς την Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.3868/10 και την Αυτοτελή Υπηρεσία Δικαιωμάτων Ασθενών του ΥΥΚΑ.)

Χώροι Γραφείου

Βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου, στην κεντρική είσοδο.

Χρήσιμες πληροφορίες για τους πολίτες που επισκέπτονται το Νοσοκομείο

• Τα πρωινά εξωτερικά ιατρεία και τα ολοήμερα ιατρεία λειτουργούν με προγραμματισμένα ραντεβού που έχετε ήδη κλείσει τηλεφωνώντας στο 242135-2001 & 2002.
• Το Νοσοκομείο μας εφημερεύει όλο το 24ωρο για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.
• Η είσοδος του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) βρίσκεται επί της οδού Αθανασάκη.
• Η προτεραιότητα εξυπηρέτησης των ασθενών στο ΤΕΠ καθορίζεται από την σοβαρότητα του περιστατικού και όχι από την σειρά προσέλευσης.
• Για κάθε πληροφορία σχετικά με την λειτουργία του Νοσοκομείου και τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες υγείας, μπορείτε να καλείτε στο 242135-2169 - "Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας” είτε μέσω email στη διεύθυνση gr.politi@ghv.gr

Ερωτηματολόγια – Παράπονα/Προτάσεις

Καταθέτοντας τα σχόλια σας και συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια ικανοποίησης των εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών, μας βοηθάτε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.
Τα έντυπα ικανοποίησης ασθενών μπορείτε να τα βρείτε:
• Στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, που βρίσκεται στην κύρια είσοδο του Νοσοκομείου στο ισόγειο
• Στον χώρο αναμονής των Τακτικών Εξωτερικών ιατρείων
• Στον χώρο αναμονής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών
• Σε κάθε κλινική του Νοσοκομείου
Μετά την συμπλήρωση του εντύπου το τοποθετείται στο ειδικό κυτίο. Aν δεν υπάρχει το παραδίδετε στην προϊσταμένη της κλινικής ή στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας.
Για επισημάνσεις, παράπονα και καταγγελίες μπορείτε να απευθύνεστε:
• Στον Προϊστάμενο του εκάστοτε Τμήματος
• Στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας
• Στο Γραφείο Διοίκησης του Νοσοκομείου