Λοιπές υπηρεσίες

Παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης τραπεζικών συναλλαγών στους εργαζόμενους, στους ασθενείς και στους επισκέπτες μέσω δύο ATM (Alpha Bank, Eurobank) τα οποία βρίσκονται στο ισόγειο της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου.
Επίσης, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου λειτουργούν δύο κυλικεία (στο ισόγειο της νέας πτέρυγας και στο ισόγειο της παλιάς πτέρυγας).