ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Α.1. Προγραμματισμός ραντεβού εξωτερικών ιατρείων

Για τηλεφωνικά ραντεβού είναι διαθέσιμες σε καθημερινή βάση από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 07:30 π.μ. μέχρι και τις 15:00μ.μ. οι τηλεφωνικές γραμμές:
 • 242135 2001 και 2002
Τα ραντεβού που δεν κλείνονται μέσω της γραμματείας εξωτερικών ιατρείων είναι:

• Αξονικός Τομογράφος (αξονικές, triplex, μαστογραφίες, μέτρηση οστικής πυκνότητας)
 • 242135-1811
• Μαγνητικός Τομογράφος
 • 242135-1141
• Μονάδα Τεχνητού Νεφρού – Περιτοναϊκής Πλύσης
 • 242135-1280
• Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας
 • 242135-2099
• Ψυχολόγοι
 • 24210-38021
• Εργοθεραπευτές
 • 242135-1103
• Φυσικοθεραπευτές :
 • 242135-1102
• Οικογενειακός Προγραμματισμός
 • 242135-2173
• Παιδοψυχίατροι
 • 242135-2171 & 2119
• Λογοθεραπευτές
 • 242135-2203 & 2076
• Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • 242135-1708 & 1710 & 1711
• Κατ΄ Οίκον Νοσηλεία
 • 242135-1477
Για να δείτε το τρέχον πρόγραμμα των Εξωτερικών Ιατρείων ανά ημέρα, επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ

Α.2. Άφιξη του ασθενή στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων (Ε.Ι.)

• Ο ασθενής προσέρχεται στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων ένα τέταρτο η και μισή ώρα νωρίτερα από το ραντεβού.
• Θα πρέπει να έχει μαζί του τον αριθμό ΑΜΚΑ ώστε να γίνει αναζήτηση της ηλεκτρονικής καρτέλας του στο πληροφοριακό σύστημα.
• Ο ασθενής που δεν έχει ΑΜΚΑ πληρώνει την επίσκεψη στο ιατρείο (20€) όπως και όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που θα του συνταγογραφηθούν χειρόγραφα.
• Το ψυχολογικό τεστ όπου δεν συνταγογραφείται και δεν καλύπτεται από κανένα Ασφαλιστικό Ταμείο, κοστίζει 3,43€
• Η ακτινογραφία θώρακος που απαιτείται για την έκδοση Ναυτικού φυλλαδίου, κοστίζει 4,05€.

*Σημείωση
Οι ασφαλισμένοι των σωμάτων ασφαλείας, λόγω του ότι δεν έχουν συνδεθεί με την εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των εργαστηριακών εξετάσεων, πρέπει να έχουν συνταγογραφημένες τις εξετάσεις στο βιβλιάριο τους από τον θεράποντα ιατρό, να έχουν θεώρηση από τον ελεγκτή της μονάδας τους και να φέρουν βεβαίωση ειδικά για τις μαγνητικές τομογραφίες ότι δεν πραγματοποιούνται στο πλησιέστερο Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Α.3. Χορήγηση πιστοποιητικού προσέλευσης ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Η χορήγηση πιστοποιητικού προσέλευσης στα Τ.Ε.Π. του Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» πραγματοποιείται μετά από αίτησή χειρόγραφη ή ηλεκτρονική στο ακόλουθο email:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.)

Β.1. Άφιξη ασθενών στη Γραμματεία Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)

• Ο ασθενής προσέρχεται στη Γραμματεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και θα πρέπει να έχει μαζί του τον αριθμό ΑΜΚΑ ώστε να γίνει αναζήτηση της ηλεκτρονικής καρτέλας του στο πληροφοριακό σύστημα.
• Ο ασθενής που δεν έχει ΑΜΚΑ πληρώνει την επίσκεψη στο ιατρείο (20€) όπως και όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που θα του συνταγογραφηθούν χειρόγραφα.