Εξωτερικές Aιμοληψίες

Για το πρόγραμμα των Εξωτερικών Αιμοληψιών μπορείτε να ενημερώνεστε απο την Μονάδα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου μας στo τηλέφωνo 242135-1734