ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ – ΕΞΙΤΗΡΙΟΥ

Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών είναι αρμόδιο για την καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», των στοιχείων του προσερχόμενου ασθενή μετά από έγγραφη ή προφορική εντολή του αρμόδιου ιατρού της αντίστοιχης κλινικής ή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Όταν πρόκειται για τακτική εισαγωγή ο ασθενής προσέρχεται στο Τμήμα Κίνησης επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ του, κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησής του (Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κλπ) και τη χειρόγραφη εντολή εισαγωγής που του έχει δοθεί από τον θεράποντα ιατρό. Όταν ο ασθενής είναι πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε., της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας πρέπει να προσκομίσει και την κάρτα Ευρωπαίου πολίτη (ΕΚΚΑ).

Για τις έκτακτες εισαγωγές και όταν ο ασθενής ή ο συνοδός του δεν μπορεί να προσέλθει στο Τμήμα Κίνησης η εισαγωγή του γίνεται με προφορική εντολή του αρμόδιου ιατρού της αντίστοιχης κλινικής ή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Κίνησης συμπληρώνει τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική φόρμα εισαγωγής με τυχόν επιπλέον στοιχεία που δεν είχαν συμπληρωθεί (διευθύνσεις, τηλέφωνα κλπ) και εκτυπώνει εισιτήριο εισαγωγής προς την αντίστοιχη κλινική.

Το ιατρικό εξιτήριο εκδίδεται από τους ιατρούς.

Ο ασθενής ή ο συνοδός του μεταβαίνει στο χώρο του Τμήματος Κίνησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 7.00 π.μ. – 15.00 μ.μ.) και αφού τακτοποιηθεί (οικονομικά, ασφαλιστικά, διοικητικά), ο αρμόδιος υπάλληλος υπογράφει το ιατρικό εξιτήριο.

Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη ή δεν έχει προσκομίσει το ασφαλιστικό του βιβλιάριο (αφορά ασφαλισμένους σε ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ) τότε υπογράφει δήλωση Αποδοχής Χρέους μέχρι να καλυφθεί από τον ίδιο η δαπάνη ή να προσκομίσει το ασφαλιστικό βιβλιάριο ή κάποιο δικαιολογητικό απαλλαγής του από τις νοσοκομειακές δαπάνες.