ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ)

Γ.1. Προγραμματισμός ραντεβού Ολοήμερης Λειτουργίας

• Για τηλεφωνικά ραντεβού είναι διαθέσιμες σε καθημερινή βάση από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 07:00π.μ. μέχρι και τις 15:00μ.μ. οι τηλεφωνικές γραμμές
  • 242135 2001 και 2002
Τα ραντεβού που δεν κλείνονται μέσω της γραμματείας ολοήμερων εξωτερικών ιατρείων είναι:

• Αξονικός Τομογράφος (αξονικές, triplex, μαστογραφίες, μέτρηση οστικής πυκνότητας)
  • 242135-1811
• Μαγνητικός Τομογράφος
  • 242135-1141

Γ.2. Άφιξη του ασθενή στη Γραμματεία Ολοήμερων Εξωτερικών Ιατρείων (Απογευματινά)-Επίσκεψη σε Ιατρό

• Ο ασθενής προσέρχεται στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων ένα τέταρτο η και μισή ώρα νωρίτερα από το ραντεβού.
• Ο ασθενής προσέρχεται στη Γραμματεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και θα πρέπει να έχει μαζί του τον αριθμό ΑΜΚΑ ώστε να γίνει αναζήτηση της ηλεκτρονικής καρτέλας του στο πληροφοριακό σύστημα.
• Οι ασθενείς πριν από την επίσκεψη καταβάλλουν στο Ταμείο της Γραμματείας των Ολοήμερων τα παρακάτω ποσά ανάλογα με τον ιατρό που θα επισκεφθούν:

Βαθμός Ιατρού -> Ποσό επίσκεψης
• Συντονιστής Διευθυντής -> 44,00€
• Διευθυντής -> 40,00€
• Επιμελητής Α' -> 32,00€
• Επιμελητής Β' -> 24,00€