Τηλέφωνα |E-mail

Η διεύθυνση του Νοσοκομείου είναι Πολυμέρη 134, Τ.Κ. 38222, Βόλος.

Τηλεφωνικό κέντρο Νοσοκομείου:

 • 2421094200
 • 2421351000

Κεντρικό fax Νοσοκομείου:

 • 2421036870

email address Νοσοκομείου:

 • info@ghv.gr

Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη:

 • Τηλέφωνο: 2421352001
 • email address: gr.politi@ghv.gr

Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:

 • 2421351605
 • 2421351211

Διεύθυνση Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας: 2421351604

Υποδιεύθυνση Διοικητικού: 2421351178

 • Τμήμα Οικονομικού: 2421351129
  • Γραφ. Προμηθειών: 2421351133,1157 | Εξωσυμβατικά: 1117,1118
  • Γραφ. Ενταλμάτων: 2421351229,1609
  • Γραφ. Μισθοδοσίας: 2421351611,1612
  • Λογιστήριο : 2421351239,1241
 • Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Προσωπικού): 2421351223,1224, | Άδειες: 1225 | Ιατροί: 1226 | Μητρώο Υπαλλήλων: 1125
 • Τμήμα Γραμματείας: 2421351245
 • Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων: 2421351353
 • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών: 2421351114
 • Τμήμα Κίνησης Ασθενών: 2421351091
 • Τμήμα Επιστασίας – Ιματισμού: 2421351310

Υποδιεύθυνση Τεχνικού: 2421351608

 • Τμήμα Τεχνικού: 2421351601
 • Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας: 2421351626,27 | FAX:2421351199 | email: biomed@ghv.gr

Φαρμακευτικό Τμήμα: 2421351767

Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής: 2421351186

Για παρατηρήσεις και τεχνικά θέματα που αφορούν την ιστοσελίδα, παρακαλούμε στείλτε email στη διεύθυνση:

 • webmaster@ghv.gr