Γραφείο | Υποστήριξης Πολίτη

CitizenCare_Banner

Το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου.

Το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας των Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60, του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ.21/Α’), όπως ισχύει και την υπ’αριθμ. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976/10-02-2017 απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Είναι αρμόδιο για την υποδοχή, ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας, την παρακολούθηση διακίνησης του λήπτη εντός του Νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του, τη διοικητική υποστήριξη, τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων, τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στο Συνήγορο του Πολίτη, στις Εθνικές Επιτροπές Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Βιοηθικής, στις Επιτροπές Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Υγείας και άλλες αρμόδιες ελεγκτικές αρχές..

Βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου, πίσω από την κεντρική είσοδο.

Χρήσιμες πληροφορίες για τους πολίτες που επισκέπτονται το Νοσοκομείο:

Πρωινά και απογευματινά εξωτερικά ιατρεία

 • Τα πρωινά εξωτερικά ιατρεία λειτουργούν με προγραμματισμένα ραντεβού που έχετε ήδη κλείσει τηλεφωνώντας στο 1535.
 • Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 07:00 – 15:00
 • Τα απογευματινά εξωτερικά ιατρεία λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 17:00 έως τις 21:00.
 • Για ραντεβού τηλεφωνείτε στο 1535Τηλέφωνο γραμματείας: 2421351353

Επείγοντα περιστατικά

 • Το Νοσοκομείο μας εφημερεύει όλο το 24ωρο για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.
 • Η είσοδος του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) βρίσκεται επί της οδού Αθανασάκη.
 • Η προτεραιότητα εξυπηρέτησης των ασθενών στο ΤΕΠ καθορίζεται από την σοβαρότητα του περιστατικού και όχι από την σειρά προσέλευσης.
 • Τηλέφωνο ΤΕΠ: 2421351806

Για κάθε πληροφορία σχετικά με την λειτουργία του Νοσοκομείου και τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες υγείας, μπορείτε να καλείτε στο 2421352001 - Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη είτε μέσω email στη διεύθυνση gr.politi@ghv.gr

Ερωτηματολόγια – Παράπονα/Προτάσεις

Καταθέτοντας τα σχόλια σας και συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια ικανοποίησης των εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών, μας βοηθάτε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

Τα έντυπα ικανοποίησης ασθενών μπορείτε να τα βρείτε:

 • Στο Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη, που βρίσκεται στην κύρια είσοδο του Νοσοκομείου στο ισόγειο
 • Στον χώρο αναμονής των Τακτικών Εξωτερικών ιατρείων
 • Στον χώρο αναμονής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών
 • Σε κάθε κλινική του Νοσοκομείου

Μετά την συμπλήρωση του εντύπου το τοποθετείται στο ειδικό κυτίο. Εάν δεν υπάρχει το παραδίδετε στην προϊσταμένη της κλινικής ή στο Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη.

Για επισημάνσεις, παράπονα και καταγγελίες μπορείτε να απευθύνεστε:

 • Στον Προϊστάμενο του εκάστοτε Τμήματος
 • Στο Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη
 • Στο Γραφείο Διοίκησης του Νοσοκομείου

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας | ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας

* Συμπληρώστε απαραίτητα