Νοσηλευτική Υπηρεσία

Nursing_Banner


Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και βρίσκεται στον 1ο όροφο της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου.

http://rabisingoznuru.com/tag/2018-el-isi-patikler/http:/1001-territoires.fr/ueuf/22lam.php?rjusoy=worst-states-to-live-in Προϊσταμένη: Αικατερίνη Χαρανά go to site | Τ.Ε. Νοσηλευτικής

Διαρθρώνεται σε 4 τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα ως ακολούθως:

enter Παθολογικός Τομέας | Ο 1ος Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε 8 Τμήματα που καλύπτουν τον Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας

Χειρουργικός Τομέας |Ο 2ος Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε 7 Τμήματα που καλύπτουν τον Χειρουργικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας

Εργαστηριακός Τομέας |Ο 3ος Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε 7 Τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα του Τομέα Ψυχικής Υγείας, τα Διατομεακά Τμήματα, τον Εργαστηριακό Τομέα και τα Εξωτερικά Ιατρεία

Τομέας Ψυχικής Υγείας |Ο 4ος Νοσηλευτικός Τομέας καλύπτει την Ψυχική Υγεία της Ιατρικής Υπηρεσίας


Οργανόγραμμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Interactive)


NURSE_ORG_CHART