Τεχνολογία |Εγκαταστάσεις

Tech_Banner


Το Νοσοκομείο διαθέτει σύγχρονο Βιοϊατρικό Εξοπλισμό, ενδεικτικά:

Ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα: 10
Ακτινολογικά μηχανήματα: 5
Ακτινοσκοπικά μηχανήματα: 4
Αξονικοί τομογράφοι: 1
Αυτόματοι αναλυτές: 12
Μηχανήματα τεχνητού νεφρού: 33
Καρδιολογικός Υπερηχογράφος: 2
Υπερηχοτομογράφοι: 8
Καρδιοτοκογράφοι: 3
Ηλεκτροεγκεφαλογράφοι: 1
Συγκρότημα ή σύστημα HOLTER: 2
Μαστογράφοι: 1
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας: 1


Facilities_Banner


Η Νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου παραδόθηκε το 2004 και λειτούργησε πλήρως το 2007. Καλύπτει συνολική έκταση 40.000τ.μ., ενώ η παλαιά πτέρυγα βρίσκεται μερικώς σε ανακατασκευή μέσα απο χρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-13

VolosHospital_UnderConstruction_03 VolosHospital_UnderConstruction_02

Διαβάστε ακόμη

Συνοπτική Περιγραφή του Νοσοκομείου

Οργανισμός

Τροποποίηση Οργανισμού