Εργαστηριακός Τομέας

Labs_Banner

http://aspenridgeprepschool.org/5thgrade2/resources/online-practicesources/ Ο Εργαστηριακός Τομέας με Τομεάρχη τον Γεώργιο Τούλη, Δ/ντή, Ακτινολόγο λειτουργεί πλήρως ανεπτυγμένος.


Διαρθρώνεται σε Τμήματα ως εξής: