Εργαστηριακός Τομέας

Labs_Banner

http://westcoastcamps.com/mission-wakeboard-camp-california/ Ο Εργαστηριακός Τομέας με Τομεάρχη τον Γεώργιο Τούλη, Δ/ντή, Ακτινολόγο λειτουργεί πλήρως ανεπτυγμένος.


Διαρθρώνεται σε Τμήματα ως εξής: