Τομέας Ψυχικής Υγείας

Psy_Banner

go to link Ο Τομέας Ψυχικής Υγείας έχει δυναμικότητα 40 κλινών (34 ανεπτυγμένες κλίνες).


Διαρθρώνεται σε Τμήματα ως εξής: