Τομέας Ψυχικής Υγείας

Psy_Banner

http://ourdentalplan.com/income-testimonials/ Ο Τομέας Ψυχικής Υγείας έχει δυναμικότητα 40 κλινών (34 ανεπτυγμένες κλίνες).


Διαρθρώνεται σε Τμήματα ως εξής: