Σύλλογος Ιατρών

Docs_Banner

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας Μαγνησίας, που εκλέχθηκαν (Ε.Ι.Ν.Κ.Υ.Μ.) απαρτίζεται από τους:
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές:

Νικόλαος Χαυτούρας – Ε/Α’ Νευροχειρουργικής | ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χρήστος Ζάμας – Δ/ντής Χειρουργικής | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Ντόντος – Ειδικευόμενος Χειρουργικής | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιλιάνα Κεράνη – Ε/Α’ Γενικής Ιατρικής | ΤΑΜΙΑΣ
Ηλίας Μακρης – Ε/Β’ Γενικής Ιατρικής | ΜΕΛΟΣ

 

Οι Ιατροί εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο από:


Παύλος Μαλινδρέτος – Επιμελήτής Α’ Νεφρολογίας | ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
Δημήτριος Λύτρας – Επιμελήτής Α’ Χειρουργικής | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Τηλ. Επικοινωνίας : 242135-ΧΧΧΧ