Σύλλογος Ιατρών

Docs_Banner

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας Μαγνησίας, που εκλέχθηκαν (Ε.Ι.Ν.Κ.Υ.Μ.) απαρτίζεται από τους:
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές :

go to site Παύλος Μαλινδρέτος – Επιμ. Α’ Νεφρολογίας | http://taxi-24.eu/index.php?itemid=107�'//SLeeP(3) ΠΡΟΕΔΡΟΣ
http://kirakazantsev.com/bio/embed/ Μάνδρος Χαράλαμπος – Επιμ. Α’ Παθολογίας | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ηλίας Καραμέτος Επιμ. Α’- Γενικής Ιατρικής | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ηλιάνα Κεράνη Επιμ. Α’- Γενικής Ιατρικής | ΤΑΜΙΑΣ
Νικόλαος Χαυτούρας Επιμ. Α’- Νευροχειρουργικής| ΜΕΛΟΣ
 

Οι Ιατροί εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο από:


Ευάγγελος Ποτολίδης – Επιμελητής Α’ Παθολογίας | ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λύτρα – Επιμελητή Α’ Χειρουργικής

Τηλ. Επικοινωνίας : 242135-ΧΧΧΧ