Προμήθειες | Διαγωνισμοί

Ανακοινώσεις Διαγωνισμών & Προμηθειών του Νοσοκομείου μας
Ghv_29.04.14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ

Posted on Mar 24th, 2017

Tο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου αποφάσισε τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού με…

Περισσότερα

Ghv_Pharmaka

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ

Posted on Apr 11th, 2016

Tο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου αποφάσισε τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού με…

Περισσότερα

Ghv_29.04.14

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαπραγμάτευση τιμών φαρμάκων

Posted on May 19th, 2015

Το Γ.Ν Βόλου αποφάσισε την διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής με όλες τις…

Περισσότερα

Ghv_29.04.14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

Posted on Mar 18th, 2015

ΘΕΜΑ: Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Διαπραγμάτευση. |…

Περισσότερα

ghv_logo_big

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Posted on Jun 26th, 2014

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε…

Περισσότερα

Ghv_29.04.14

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαπραγμάτευση τιμών φαρμάκων

Posted on Apr 28th, 2014

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαπραγμάτευση τιμών φαρμάκων ΣΧΕΤ:…

Περισσότερα

ESPA_LOGO2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ. Υ.

Posted on Apr 25th, 2014

Δημοσίευση 13/3/2014 - Διενέργεια 6/5/2014 - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ Αριθμός Διακήρυξης 19/2014 -…

Περισσότερα

ESPA_LOGO2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Posted on Apr 25th, 2014

Δημοσίευση 13/3/2014 - Διενέργεια 6/5/2014 - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ Αριθμός Διακήρυξης 21/2014 -…

Περισσότερα


Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να συνδεθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Προμηθειών της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλους τους Διαγωνισμούς του Νοσοκομείου μας ανα Προϋπολογισμό Έτους:
Δείτε εδώ όλους τους διαγωνισμούς & Προμήθειες