Ιατρική | Υπηρεσία

Iatrikh_Banner


Η Ιατρική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση με Προϊστάμενο τον Συντονιστή Δ/ντή, Παθολόγο, Κων/νο Σπυρόπουλο
Η Ιατρική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Ιατρικές Ειδικότητες – Ειδικές Μονάδες, καθώς και Διατομεακα και λοιπά Τμήματα, ως εξής:

Παθολογικός Τομέας

Χειρουργικός Τομέας

Τομέας Ψυχικής Υγείας

Εργαστηριακός Τομέας

Διατομεακά Τμήματα

Λοιπά Τμήματα


Τα Όργανα της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι:

Παναγιώτης Φανουργιάκης – Συντονιστής Δ/ντής Παθολόγος | Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας

Λεωνίδας Μπάδρας – Συντονιστής Δ/ντής-Ορθοπεδικός | Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Φανουριάκης – Συντονιστής Δ/ντής Παθολόγος | Πρόεδρος  Επιτροπής Λοιμώξεων

Ιωάννης Παπαλεξάνδρου – Δ/ντής Φαρμακοποιός | Πρόεδρος Επιτροπής Φαρμάκων


Οργανόγραμμα Ιατρικής Υπηρεσίας (Interactive)

Iatrikh_Banner