Γαστρεντερολογικό Τμήμα


Το Γαστρεντερολογικό Τμήμα βρίσκεται στο ισόγειο της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου.
click here Προϊσταμένη: here |


go to link Τηλέφωνα επικοινωνίας με το τμήμα
Προϊσταμένη: +30 242135-
Γραμματεία: +30 242135-
|

E-mail επικοινωνίας
nurse.@ghv.gr


Leave a Reply