ΝΕΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε εδώ όλες τις ανακοινώσεις με χρονολογική σειρά Επιλέξτε κατηγορία για να δείτε τις ανακοινώσεις που σας ενδιαφέρουν

Προσωρινά αποτελέσματα Προκήρυξης πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Προσωρινά αποτελέσματα Προκήρυξης πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης του προσωρινού Πίνακα κατάταξης ατομικών συμβάσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΣΟΧ.1/1783/31.01.2017 και έχουν αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Γ.Ν.Βόλου στον 1ο όροφο στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου δυναμικού.
Οι πίνακες έχουν σταλεί στο Α.Σ.Ε.Π. για ενέργειες.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση.