ΝΕΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε εδώ όλες τις ανακοινώσεις με χρονολογική σειρά Επιλέξτε κατηγορία για να δείτε τις ανακοινώσεις που σας ενδιαφέρουν

Προκήρυξη πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Προκήρυξη πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο».

Διαβάστε προσεκτικά τις Ανακοινώσεις και το Παράρτημα με τις οδηγίες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ


Στη συνέχεια συμπληρώστε το επισυναπτομενο Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ.4

ΕΝΤΥΠΟ – ΑΙΤΗΣΗΣ (ΣΟΧ.4)

Πληροφορίες: E. Κωτούλα
Τηλέφωνο: 2421-35-1226
FAX: 24210 – 36870
E-mail: prosopikou@ghv.gr