ΝΕΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε εδώ όλες τις ανακοινώσεις με χρονολογική σειρά Επιλέξτε κατηγορία για να δείτε τις ανακοινώσεις που σας ενδιαφέρουν

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ. Υ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ. Υ.
http://aj-smith.com/background-check-news-form-templates.html Δημοσίευση 13/3/2014 – Διενέργεια 6/5/2014 – ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ

Αριθμός Διακήρυξης 19/2014 – Προϋπολογισμός 421.560,00 €/Τμήμα Α΄- 20/2014 – Προϋπολογισμός 45.240,00 €/Τμήμα Β΄

ΤΜΗΜΑ Α΄’

ΤΜΗΜΑ Β΄’