Αρχείο για September 2017

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ

Το Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο» προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου
ΕΣΥ επί θητεία για το Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο» ως εξής:

Περισσότερα