Αρχείο για August 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Για το Α΄ Χειμερινό εξάμηνο για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων θα υποβάλλονται από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2017.
Πληροφορίες από 1 Σεπτεμβρίου 2017 καθημερινά 08:00 – 14:00 μ.μ, στα Γραφεία του Δημόσιου Ι.Ε.Κ : Νηλείας 13 Αστέρια Αγριάς, 37300 Βόλος.
Τηλέφωνο & Fax: 24280 92200.

Περισσότερα

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες»

Περισσότερα