Αρχείο για March 2017

Προκήρυξη θέσης κλάδου ιατρών ΕΣΥ

Προκήρυξη θέσης κλάδου ιατρών ΕΣΥ

Το Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο» προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ:        Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ – «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:    ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ:        ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο» σε τρία (3) αντίγραφα, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ήτοι από 31/3/2017 έως και 19/4/2017

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ

Tο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου αποφάσισε τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού με την διαδικασία κλειστών προσφορών για την προμήθεια φαρμάκων για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με όλες τις Φαρμακευτικές Εταιρίες που διαθέτουν ιδιοσκευάσματα προς επίτευξη έκπτωσης πέρα της Νοσοκομειακής τιμής φαρμάκου [δραστική ουσία]
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Περισσότερα

Προσωρινά αποτελέσματα Προκήρυξης πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Προσωρινά αποτελέσματα Προκήρυξης πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης του προσωρινού Πίνακα κατάταξης ατομικών συμβάσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΣΟΧ.1/1783/31.01.2017 και έχουν αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Γ.Ν.Βόλου στον 1ο όροφο στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου δυναμικού.
Οι πίνακες έχουν σταλεί στο Α.Σ.Ε.Π. για ενέργειες.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση.

Περισσότερα