Αρχείο για September 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Σύμφωνα με την αριθ. 5954 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ1807/ τ.Β΄/ 2-7-2014) «Κανονισμό λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.),που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» ισχύουν τα ακόλουθα :

Περισσότερα