Αρχείο για December 2015

ΠΡΟΤΕΚΤΑ | “Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους”

ΠΡΟΤΕΚΤΑ | “Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους”

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου < <Αχιλλοπούλειο>> σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα Μαγνησίας υλοποιεί Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών με τίτλο < <Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους>> – ΠΡΟΤΕΚΤΑ.

Περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΕΣΠΑ 2007-13 ΤΟ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΕΣΠΑ 2007-13 ΤΟ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής του συνόλου του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Βόλου και των Κέντρων Υγείας Ν. Μαγνησίας που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013. Το έργο είναι στην κατεύθυνση της ανανέωσης, της συμπλήρωσης και του εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος εξοπλισμού και καλύπτει σημαντικές ανάγκες των τμημάτων του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας.

Περισσότερα